Skip to main content

Focus: zien wat echt belangrijk is


HR Interim & Advies

Een bedrijf is continu in beweging wat soms tijdelijk om extra ondersteuning of specifieke expertise vraagt, bijvoorbeeld:

Het bedrijf is net de start-up fase voorbij en is toe aan het opzetten, structureren en professionaliseren van HR. De organisatie of een afdeling bevindt zich in een transitiefase wat om extra aandacht of expertise vraagt. Vanwege een overname is HR-begeleiding in de integratiefase gewenst. Er worden specifieke HR-projecten uitgevoerd of vanwege langdurig verzuim of zwangerschapsverlof is tijdelijk vervanging nodig. 

Als HR professional ben ik inzetbaar voor verschillende opdrachten (interim, projecten en advies) en rollen: HR Business Partner, HR Change Manager, Operatonele HR-expert, Sparringpartner van medewerkers

HR Business Partner

Als gesprekspartner van ondernemer of management draag ik bij aan het realiseren van de bedrijfsambities en - doelstellingen, door de vertaalslag te maken van de bedrijfsstrategie naar HR-activiteiten en prioriteiten.

Hierbij kijk ik niet alleen naar de interne organisatie, maar juist ook naar wat er buiten het bedrijf gebeurt; de klant, projecten, business trends, stakeholder management, arbeidsmarkt etc.

Voorbeelden:

 • Strategische personeelsplanning
 • Succession planning
 • Leadership & Talent Management
 • Employee engagement
 • Cultural awareness

Mobiliseren en stimuleren van talent borgt succes voor de toekomst

HR Change Manager

Verandering is in veel bedrijven een constante factor. Het bedrijf beweegt mee met de markt en de klant, wat resulteert in een veranderende interne organisatie en wat eisen stelt aan de veranderingsbereidheid en capaciteit van medewerkers.

Steeds meer wordt verandermanagement beschouwd als een integraal proces waarin tegelijk aandacht nodig is voor de factoren technologie, organisatie en mens. Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Ik zet verschillende instrumenten in, zoals Insights Discovery, organisatieopstellingen en leiderschapscoaching, om ‘capaciteit tot verandering’ te bewerkstelligen.

Voorbeelden:

 • Professionalisering van HR
 • Functiewaardering
 • Leiderschap & Talent Coaching
 • Competentie management
 • Opleiding, ontwikkeling & training
 • Begeleiding bij overname en integratie

Veranderen is teamwork

Operationele HR-expert

Als ondernemer of management wil je je bezighouden met je corebusiness en ontlast worden in operationele HR zaken. Die moeten ondersteunend zijn aan de bedrijfsactiviteiten en gewoon goed lopen. Daarnaast moet je er op kunnen vertrouwen dat er wordt gehandeld volgens de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld Wet Poortwachter).

Door inrichting van een aantal basis HR processen en ontwikkeling van maatwerk HR instrumenten, wordt er efficienter gewerkt en wordt het bedrijf ontzorgd m.b.t. operationele HR thema's en problematieken. Als HR adviseur zorg ik ervoor dat alles wat wordt ontwikkeld of ingericht, passend is bij (de fase van) het bedrijf. Dit kan al gerealisserd worden met bijvoorbeeld een halve dag per week. Ook het opleiden of ondersteunen van de aanwezige HR collega behoort tot de mogelijkheden. 

In een interim rol (bijvoorbeeld tijdelijke vervanging tijdens zwangerschap of ziekte), ben ik direct up-and-running in de HR operatie zodat er geen continuïteitsverlies ontstaat.

Voorbeelden:

 • Performance management (o.a. beoordelingen)
 • Verzuimmanagement (Wet Poortwachter)
 • Bedrijfsreglement
 • Exit trajecten
 • Functiewaardering
 • Recruitment
 • Onboarding

Sparringpartner van medewerkers

Je wilt een aantrekkelijke werkgever zijn om de juiste mensen te kunnen werven en om 'key' mensen te behouden voor de organisatie.

Als sparringpartner van medewerkers draag ik bij aan toegewijde en competente collega’s. Met oprechte aandacht en een luisterend oor, blijf ik scherp op de behoeften van medewerkers en kan de organisatie daarop inspelen. Daarnaast stimuleer ik het zelfbewustzijn bij medewerkers.

Voorbeelden:

 • Individuele ontwikkeling van medewerkers
 • Leiderschap & Talent coaching
 • Generatiebewust personeelsbeleid
 • Employee engagement
 • Burn-out preventie
 • Health & Safety

Neem nu contact op

Is je interesse gewekt en kan ik iets voor jou, jouw team of de organisatie betekenen, neem dan vrijblijvend contact met me op voor een persoonlijke kennismaking.