Skip to main content

De kracht van autonomie


Coaching

Coaching geeft een enorme impuls aan je persoonlijke ontwikkeling, op welk punt je ook staat. Coaching kan gaan om nieuwe dingen aanleren zoals gedrag, vaardigheden of eigenschappen. Veel vaker echter gaat coaching om oude dingen afleren, zoals hardnekkige patronen, belemmerende overtuigingen of disfunctionele emoties. 

Als coach begeleid ik mensen op positieve wijze naar verandering. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsvraag vanuit de coachee, waar vervolgens doelen aan worden gekoppeld. Ik ondersteun bij het verwezelijken van werk- en privé-gerelateerde doelen en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling. Het stelt je in staat om diepgaande persoonlijke inzichten te verwerven die je een leven lang kunt inzetten.

Om blijvend resultaat in plaats van enkel resultaat te behalen benader ik iedere vraag op de kern van hetgeen er speelt. Dit betekent in veel gevallen dat ik werken op het emotionele vlak. Niet als doel op zich, maar om werkelijke beweging te krijgen. Emoties brengen mensen in beweging en emoties vormen vaak ook de belemmering om doelen te bereiken. Ik coach zo praktisch als mogelijk, en zo diepgaand als noodzakelijk.

Vraagstukken

Tijdens de één op één coaching worden uiteenlopende vraagstukken behandeld. Van stress en burn-out klachten tot levensvragen. Ik bied verschillende soorten coaching aan, waaronder:

 • Leiderschap & Talent coaching
 • Loopbaan coaching
 • Ontwikkelgerichte of oplossingsgerichte coaching
 • Systemische coaching
 • Stress reductie
 • Work-life balance
 • Conflict hantering

 Je kunt coaching inzetten wanneer je:

 • Je talenten, capaciteiten en vaardigheden wilt ontwikkelen;
 • Je scherper wilt krijgen wat je wilt met je carrière of andere grote levensvragen;
 • Meer veerkracht, vertrouwen, waardering en voldoening wil ervaren;
 • Productiever en efficiënter wilt werken aan je doelen;
 • Inzicht wil krijgen in je eigen functioneren, je krachten en belemmeringen;
 • Wil focussen of gefocust wil blijven op dat wat voor jou belangrijk is;
 • Meer positieve emoties, geluk en balans wilt ervaren in je leven;
 • Je sneller resultaat wilt.

Coaching is een op zichzelf staande methode om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, maar kan ook ingezet worden als uitbreiding of ondersteuning van andere organisatie- en/of training initiatieven.

Resultaat

Coaching is gericht op de volgende doelen: bewustwording, inzicht, bekrachtiging, keuzeverruiming en autonomie. Als coachee verkrijg je inzichten en kun je alternatieve manieren van handelen daadwerkelijk duurzaam in de praktijk brengen. Daarnaast kun je zelf je leerproces aansturen. Je bent eigenaar geworden van je eigen leerproces. 

Spiegel jezelf: leren door te reflecteren

Het Coachingstraject

Elk traject is maatwerk en gebaseerd op individuele vragen en wederzijds vertrouwen. Daarmee is ook het verloop van het traject geen routine of standaard. Ondergenoemde beschrijving is ter indicatie. 

Kennismaking

Een persoonlijke kennismaking vindt plaats tussen coach en coachee, en eventueel - in gevallen van bedrijfs/in-company coaching - met de opdrachtgever (leidinggevende en/of HR). Dit gesprek dient ervoor om de coachvraag te verkennen en de doelstelling te bepalen. Ook zullen we de verwachtingen van de verschillende betrokkenen bespreken.

De verdieping

Na de persoonlijke kennismaking gaan we daadwerkelijk aan de slag met de coachvraag. De focus in mijn coachingstrajecten ligt in de eerste plaats bij jou en indien gewenst en van toepassing ook op de organisatiecontext. Je gaat werken aan je doelstellingen en competenties door middel van coachgesprekken, reflectie-oefeningen en opdrachten. Een coaching traject verloopt vaak in vier fasen: 

 • Het begint vaak met een bepaalde ervaring. Zo kun je bijvoorbeeld stress in je baan ervaren en weinig ontspannen. Dit is al reden genoeg om bij een coach aan te kloppen. Misschien heb je zelfs al een coachvraag. 
 • Als jouw ervaringen en hulpvraag in kaart zijn gebracht komen we vaak tot een reflectie. Dat is soms confronterend maar vaak ook erg prettig. Je ziet ineens helder wat je situatie eigenlijk is. Ook verdiepen we: Wat gaat er wel goed? Wat kan beter? Zo krijg je langzaam grip op jouw situatie.
 • Uiteindelijk krijg je zo een beeld van de gewenste situatie. Wat zou je willen? Deze stap bepaalt het actieplan dat we samen gaan maken. Samen bedenken we wat daar voor nodig is. 
 • Tot slot breng jij je plannen in de praktijk. Jij handelt. Dat betekent niet dat het coaching traject is afgelopen. De gesprekken lopen nog door. Je coach geeft feedback en moedigt je aan om door te gaan.

De evaluatie

In het laatste gesprek zullen we, eventueel samen met de opdrachtgever, terugkijken op het coachtraject en het proces. Zijn de doelen behaald? Hoe ver ben je en wat wil je nog aanpakken in de toekomst? Wanneer gewenst kunnen we een follow-up gesprek plannen.

Doel bereiken? De bal ligt bij jou!

Criste als coach

Als coach probeer ik de persoonlijke en de organisatorische knelpunten en behoeften zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 

Voor veel mensen geldt dat ze het meest leren van ad-hoc situaties die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Daarom verwerk ik de volgende fasen in ieder coachingstraject:

 1. Bewustwording creëren: het in kaart brengen van de kloof tussen wat ‘is’ en wat zou moeten 'zijn’.
 2. Uitdaging: het oefenen en experimenteren met nieuw gedrag
 3. Verankering: steun in de praktijk waarbij sprake is van bevestiging en versterking van het nieuw aangeleerde gedrag. 

In het coachingstraject gebruik ik verschillende methodieken:

 • Insights Discovery
 • Systemische werken (familie- en organisatieopstellingen)
 • NLP
 • Transactionele Analyse
 • Deep democracy

Heb je vragen of wil je met me sparren over wat ik voor je kan betekenen, neem dan contact met me op.

NOBCO 

Neem nu contact op

Is je interesse gewekt en kan ik iets voor jou, jouw team of de organisatie betekenen, neem dan vrijblijvend contact met me op voor een persoonlijke kennismaking.