Krachtige leiders zijn verbinders


Leiderschap & Talent coaching

Leiderschap & Talent coaching heeft tot doel het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en het versterken van leiderschapskwaliteiten door zelfreflectie, zelfontwikkeling en zelfinzicht. Daarbij richt ik me niet alleen op de coachee zelf, maar ook op de context waarbinnen de coachee functioneert.

Vraagstukken

Ondernemers, managers, projectleider, teamleiders en professionals kunnen bij mij terecht met vraagstukken als:

 • Ontdekken van persoonlijke kwaliteiten en die beter inzetten
 • Inzicht in mogelijke persoonlijke belemmeringen en die doorbreken
 • Ontdekken van de eigen passie en drijfveren en die van mensen in de organisatie
 • Omgaan met eigen emoties en emotionele gebeurtenissen in de organisatie
 • Omgaan met tegenstrijdige waarden of belangen en blokkades
 • Omgaan met politieke, rationele en irrationele processen binnen de organisatie
 • Omgaan met werkdruk en prestatieafspraken
 • Realiseren van een goede werk-privébalans
 • Omgaan met de verschillende werkstijlen en persoonlijkheden van collega’s of teamleden
 • Meer balans creëren in autonomie geven en controle nemen

Resultaat

Als coachee verkrijg je inzichten en kun je alternatieve manieren van handelen daadwerkelijk duurzaam in de praktijk brengen. Daarnaast kun je zelf je leerproces aansturen. Je bent eigenaar geworden van je eigen leerproces. Het resultaat kan zichtbaar zijn in: toegenomen productiviteit, toegenomen kwaliteit van het werk, meer werkplezier, verbeterde relatie met teamleden, ondergeschikten, stakeholders of collega’s

Spiegel jezelf: leren door te reflecteren

Het Coachingstraject

Elk traject is maatwerk en gebaseerd op individuele vragen en wederzijds vertrouwen. Daarmee is ook het verloop van het traject geen routine of standaard. Ondergenoemde beschrijving is ter indicatie. 

Kennismaking

Een persoonlijke kennismaking vindt plaats tussen coach en coachee, en eventueel met de opdrachtgever (leidinggevende en/of HR). Dit gesprek dient ervoor om de coachvraag te verkennen en de doelstelling te bepalen. Ook zullen we de verwachtingen van de verschillende betrokkenen bespreken.

Het nastreven van doelen / de verdieping

Na de persoonlijke kennismaking gaan we daadwerkelijk aan de slag met de coachvraag. De focus in mijn coachingstrajecten ligt niet alleen op jou als persoon, maar ook op de organisatiecontext. Je wordt uitgenodigd een de coachvraag te formuleren, mede met het oog op de organisatie- en teamdoelstellingen, de organisatiecultuur, eventueel de klanten van de organisatie en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Je gaat werken aan je doelstellingen en competenties door middel van coachgesprekken, reflectie-oefeningen en opdrachten. 

De evaluatie

In het laatste gesprek zullen we, eventueel samen met de opdrachtgever, terugkijken op het coachtraject en het proces. Zijn de doelen behaald? Hoe ver ben je en wat wil je nog aanpakken in de toekomst? Wanneer gewenst kunnen we een follow-up gesprek plannen.

Doel bereiken? De bal ligt bij jou!

Criste als coach

Als coach probeer ik de persoonlijke en de organisatorische knelpunten en behoeften zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 

Voor veel mensen geldt dat ze het meest leren van ad-hoc situaties die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Daarom verwerk ik de volgende fasen in ieder coachingstraject:

 1. Bewustwording creëren: het in kaart brengen van de kloof tussen wat ‘is’ en wat zou moeten 'zijn’.
 2. Uitdaging: het oefenen en experimenteren met nieuw gedrag
 3. Verankering: steun in de praktijk waarbij sprake is van bevestiging en versterking van het nieuw aangeleerde gedrag. 

Naast mijn Insights Discovery accreditatie gebruik ik mijn ervaring met Systemisch werken (familie- en organisatieopstellingen) en Transactionele Analyse in het coachingstraject. 

Heb je vragen of wil je met me sparren over wat ik voor je kan betekenen, neem dan contact met me op.

NOBCO

Neem nu contact op

Is je interesse gewekt en kan ik iets voor jou, jouw team of de organisatie betekenen, neem dan vrijblijvend contact met me op voor een persoonlijke kennismaking.

Contactgegevens


Criste Vergouwen
Business Partner in Human Resources

Meidoorn 27
5731 WK Mierlo
+31 6 14460138


© Copyright Criste Vergouwen - website: Van Dongen Design