Skip to main content

Succes is een teamprestatie


Organisatie- en teamontwikkeling

Teams bepalen in toenemende mate het succes van organisaties; niet alleen in organisatieresultaten, maar zeker ook in een effectievere persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Samen werken en een goede samenwerking zijn niet vanzelfsprekend. 

Ontwikkeling van het team

De specifieke doelen van een teamtraject zijn geheel afhankelijk van het team. In welke fase zit het team? Wat zijn knelpunten? Wat zijn de specifieke karakteristieken? Is het een hiërarchisch team (afdeling) of een projectteam?

Het verbeteren van het functioneren van het team staat hoe dan ook centraal. De collectieve capaciteit en prestatie van een team wordt vergroot door middel van bijvoorbeeld reflectie, analyse en motivatie om te veranderen. De nadruk ligt op oefeningen en gesprekken tussen teamleden om zodoende effectievere vaardigheden, kennis en interesse te ontwikkelen.

Diverse instrumenten en methodieken, zoals Insights Discovery, MBTI en Organisatieopstellingen, kunnen worden ingezet om de verschillende rollen binnen het team en het team als geheel te visualiseren. Het geeft inzicht in de rol van ieder teamlid en de relaties tussen de teamleden. 


Verbinding en interactie met de omgeving

Teamontwikkeling beperkt zich niet tot het functioneren binnen het team, maar juist de verbinding, en interactie met de omgeving is van invloed op het bedrijfsresultaat.

Voorbeelden van thematieken:

  • Effectievere samenwerking met andere afdelingen
  • Kick-off of closing-down van een projectteam
  • Fuseren van teams
  • Conflicthantering en effectieve communicatie
  • Inzichten verkrijgen in en omgaan met verschillende opdrachten en belangen
  • Vergroten van het vertrouwen in elkaar en de krachten bundelen om gezamenlijk het doel te behalen
  • Plezier als succesfactor

Organisatieopstelling

In de systeembenadering worden organisaties als een systeem van onderlinge afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende onderdelen beschouwd. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer zich verstoringen in dit evenwicht voordoen, komt het hele systeem in beweging. Dit wordt de systeemdynamiek genoemd. Deze dynamieken kunnen zorgen voor verstrikkingen en knelpunten in het systeem (de organisatie, het team), waardoor dit niet meer optimaal werkt.

Bij een organisatieopstelling wordt een dergelijk systeem opgesteld en wordt er dus naar het grotere geheel gekeken. Zichtbaar wordt waar de energie in de organisatie of het team onvoldoende kan stromen en waar de optredende problemen hun oorsprong vinden. Door dit inzicht kunnen oplossingen worden gevonden die leiden tot succesvollere medewerkers en een verhoogde doelmatigheid van organisaties.


Een organisatiesysteem zoekt naar evenwicht

Neem nu contact op

Is je interesse gewekt en kan ik iets voor jou, jouw team of de organisatie betekenen, neem dan vrijblijvend contact met me op voor een persoonlijke kennismaking.